فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

نحوه ژئورفرنس کردن یک تصویر ماهواره ای در GLOBAL MAPPER

نحوه ژئورفرنس کردن یک تصویر ماهواره ای در GLOBAL MAPPER

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش تصویری قرآن پایه اول (درس هفتم) : پیامبران خدا

تدریس درس هفتم قرآم پایه اول ابتدایی: پیامبران خدا

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش تصویری قرآن پایه اول (درس ششم) مدرسه ما

تدریس درس ششم قرآن پایه اول ابتدایی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش تصویری قرآن پایه اول (درس پنجم) : کودک مسلمان

تدریس درس پنجم قرآن پایه اول ابتدایی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش تصویری قرآن پایه اول (درس چهارم) قرآن بخوانیم

تدریس درس سوم قرآن پایه اول ابتدایی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش تصویری قرآن پایه اول (درس سوم) : خانه ی ما

تدریس درس سوم قرآن پایه اول مقطع ابتدایی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش تصویری قرآن پایه اول (درس2) : نعمت های خدا

تدریس درس دوم قرآن پایه اول ابتدایی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش تصویری قرآن پایه اول (درس1) : سوره توحید

تدریس آموزش قرآن پایه اول: درس اول : سوره توحید

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش تصویری مطالعات اجتماعی پایه ششم : درس ایران و همسایگان

فیلم آموزشی و تدریس توسط اساتید مجرب : مطالعات اجتماعی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی