فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پیامدهای اثر منسانی مدیران بر ظرفیت خلق دانش و بهبود عملکرد تجاری (مط

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پیامدهای اثر منسانی مدیران بر ظرفیت خلق دانش و بهبود عملکرد تجاری (مط

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رهبری کاریزماتیک

رهبری کاریزماتیک

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان

ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هوش تجاری

هوش تجاری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثرات بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان

پایان نامه اثرات بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی صادرات فرش ایران بین سالهای 1385 تا 1395 و دلایل کاهش و افزایش آن

پایان نامه بررسی صادرات فرش ایران بین سالهای 1385 تا 1395 و دلایل کاهش و افزایش آن

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجاری سازی و بازاریابی ورزشی)مطالعه موردی:ورزش هندبال(

پایان نامه تجاری سازی و بازاریابی ورزشی)مطالعه موردی:ورزش هندبال(

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر منابع انسانی بر بهره وری سازمان

پایان نامه تاثیر منابع انسانی بر بهره وری سازمان

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت مدرن(تاثیر مدرنیزه در جوامع)

پایان نامه مدیریت مدرن(تاثیر مدرنیزه در جوامع)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی