فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

تحقیق اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای ارتقاء کیفیت زندگی دانشجویان افسرده غیربالینی

عنوان :اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای ارتقاء کیفیت زندگی دانشجویان افسرده غیربالینیقالب بندی :DOCفهرست مطالب :چکیدهفصل اولفصل دومفصل سومفصل چهارمفصل پنجممنابعپیوست هاقسمتی از متن :افسردگی به عنوان یک مسئله بحث برانگیز در حوزه بهداشت روا...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تعارض زناشویي

پرسشنامه تعارض زناشویي

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تحول مثبت جوانی pyd

پرسشنامه تحول مثبت جوانی pyd

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني

پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کیز

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کیز

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استرس ادراک شده

پرسشنامه استرس ادراک شده

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ارزیابی رابطه والد - فرزند فاین و همکاران

پرسشنامه ارزیابی رابطه والد - فرزند فاین و همکاران

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی