فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 3

شبیه سازی ماشین سنکرون با Matlab

شبیه سازی ماشین سنکرون با Matlab

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شبیه سازی BLDC با Matlab

شبیه سازی BLDC با Matlab

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد اماده‌ی متلب حل دستگاه AX=B با روش حذفی گاوس

کد متلب برای حل دستگاه AX=B با روش حذفی گاوس

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده‌ی متلب حل دستگاه ها با تجزیه LU برای ماتریس های سه قطری

حل دستگاه AX=B با روش تجزیه LU وقتی A یک ماتریس سه قطری است.

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آنالیز تاریخچه زمانی مودال سیستم­های چند درجه آزادی با استفاده از نرم افزار متلب

این برنامه به زبان متلب نوشته شده است و از آن میتوان برای تحلیل تاریخچه زمانی مودال سیستم های چند درجه آزادی (قاب های برشی) تحت نیروهای با ضابطه معلوم بر درجات آزادی دلخواه یا نیروهای گسسته وارد بر درجات آزادی دلخواه یا حتی تحت شتابنگاشت یک زلزله دلخواه تحلیل کرد و پاسخ های مختلف را بدست آورد.

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی