فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 2

استفاده‌ی کاربردی از الگوریتم‌های موازی در Matlab به منظور بهره‌گیری در پردازش تصاویر پزشکی

پروژه استفاده‌ی کاربردی از الگوریتم‌های موازی در Matlab به منظور بهره‌گیری در پردازش تصاویر پزشکی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد هیبریدی شبکه عصبی مصنوعی-الگوریتم ژنتیکANN-GA

کد هیبریدی شبکه عصبی مصنوعی-الگوریتم ژنتیکANN-GA

قیمت : 95,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد هیبریدی شبکه عصبی مصنوعی-الگوریتم رقابت استعماریANN-ICA

کد هیبریدی شبکه عصبی مصنوعی-الگوریتم رقابت استعماریANN-ICA

قیمت : 97,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب برای تحلیل تیر طره با المان های هشت گرهی دو بعدی Q8

این برنامه شامل 2 کد تابعی (2 فانکشن) و یک کد اصلی می باشد. از دو فانکشن جهت محاسبه ماتریس سختی المان ها استفاده می شود. ذکر این نکته لازم است که ماتریس سختی همه المان ها یکسان می باشد، زیرا همه المان ها دارای شکل هندسی مشابه و هم اندازه می باشند.

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعیین بار کمانش ستون های یک قاب پرتال تک دهانه یک طبقه به روش اجزای محدود

با استفاده از این کد می¬توان بار کمانش ستون های یک قاب پرتال تک دهانه یک طبقه با پای گیردار را به روش اجزای محدود محاسبه کرد

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب برای تعیین بارکمانشی ستون با مقطع ثابت یا متغیر با تغییرات خطی

این برنامه برای تعیین بار بحرانی کمانش ستون یک سر گیردار با مقطع ثابت یا مقطع متغیر با تغییرات خطی ارتفاع مقطع برای کمانش در صفحه کاربرد دارد.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد جامع متلب برای تحلیل اجزای محدود قاب خمشی دو بعدی

با استفاده از این کد میتوان هر قاب خمشی دو بعدی با هر شرایط تکیه گاهی را تحت بارهای متمرکز یا گسترده تحلیل نمود و مقادیر جابجایی گره ها و حداقل و حداکثر نیروهای داخلی اعضا را بدست اورد.

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شبیه سازی ترانسفورماتور با Matlab

شبیه سازی ترانسفورماتور با Matlab

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی